Announcement regarding BBA Bank N.V.

BEKENDMAKING

Ingevolge artikel 11 lid 2 van de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16) (“Ltk”) maakt de Centrale Bank van Aruba (“CBA”) hierbij bekend dat vanwege de beslissing van BBA Bank N.V. om haar activiteiten te staken de vergunning verleend aan BBA Bank N.V. ex artikel 4 van de Ltk ter uitoefening van het bedrijf van een kredietinstelling per 24 november 2017 werd ingetrokken en hierna werd doorgehaald in het door de CBA gehouden register van vergunning houdende kredietinstellingen en elektronische geldinstellingen zoals bedoeld in artikel 28 van de Ltk.


Oranjestad, 27 maart 2018