skip to main content

Clarificatie ten aanzien van het persbericht van de CBCS getiteld 'Update herstructurering Ennia' van 7 oktober 2023

Clarificatie ten aanzien van het persbericht van de CBCS getiteld 'Update herstructurering Ennia' van 7 oktober 2023

PRESS RELEASE

The Central Bank of Aruba (CBA) has taken note of the press release issued by the Central Bank of Curaçao and Saint Martin (CBCS) dated October 7, 2023 (PB 2023-033), titled Update over herstructurering Ennia.

In this press release, the CBCS announces that it will not pursue a re-launch, but that it will work on a phased and controlled wind-down of Ennia Caribe Leven NV (ECL) in the coming weeks. It is also announced that the CBCS will further develop this scenario in collaboration with the governments of Curaçao and Saint Martin and that ‘naturally it needs to be considered how best to deal with the healthy entities of the Ennia-group (…)’. In this context, the CBCS also mentions Ennia Caribe Schade (Aruba) N.V. and Ennia Caribe Leven (Aruba) N.V.

Regarding the Aruban Ennia-entities, the CBA notes that prior approval from the CBA is required before any lawful decision can be taken with regard to these entities.

The CBA has the duty to ensure the stability of the institutions under its supervision and it will not hesitate to take measures – if necessary – to safeguard the interests of the policyholders of the Aruban Ennia-entities nor will it hesitate to take immediate action against parties that act without prior permission from the CBA with regard to the Aruban Ennia-entities.

Aruba, October 11, 2023

Read in PDF:

Press release - Clarificatie ten aanzien van het persbericht van de CBCS inzake de Herstructurering ENNIA van 7 oktober 2023 (EN).pdf

PERSBERICHT

De Centrale Bank van Aruba (CBA) heeft kennisgenomen van het persbericht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) van 7 oktober 2023 (PB 2023-033), getiteld Update over herstructurering Ennia.

In dit persbericht deelt de CBCS mee dat zal worden afgezien van een doorstart en dat de komende weken zal worden gewerkt aan een gefaseerde en gecontroleerde afwikkeling van Ennia Caribe Leven NV (ECL). Aangekondigd wordt verder dat de CBCS dit scenario verder zal uitwerken samen met de regeringen van Curaçao en Sint Maarten en dat ‘vanzelfsprekend ook [zal] moeten worden bezien hoe het best om te gaan met de gezonde onderdelen van de Ennia-groep (…)’. In dit kader noemt de CBCS ook Ennia Caribe Schade (Aruba) N.V. en Ennia Caribe Leven (Aruba) N.V.

Ten aanzien van de Arubaanse Ennia-entiteiten merkt de CBA op dat voorafgaande toestemming van de CBA noodzakelijk is, alvorens enige rechtmatige beslissing ten aanzien van deze entiteiten kan worden genomen.

De CBA heeft tot taak de stabiliteit van de onder haar toezicht staande instellingen te waarborgen en zal niet schromen om – zo nodig – maatregelen te treffen ter borging van de belangen van de polishouders van de Arubaanse Ennia-entiteiten en ook onverwijld op te treden tegen partijen die handelen zonder verkregen voorafgaande toestemming van de CBA met betrekking tot de Ennia Aruba-entiteiten.

Aruba, 11 oktober 2023

Lees in PDF:

Persbericht - Clarificatie ten aanzien van het persbericht van de CBCS inzake de Herstructurering ENNIA van 7 oktober 2023.pdf

COMUNICADO DI PRENSA

Banco Central di Aruba (BCA) a tuma nota di e comunicado di prensa emiti pa Banco Central di Corsou y Sint Maarten (CBCS) di dia 7 di october 2023 (PB 2023-033), titula Update over herstructurering Ennia.

Den e comunicado di prensa aki, CBCS ta anuncia cu lo no scoge pa un ‘doorstart’, sino cu lo traha riba un likidacion controla y den fase di Ennia Caribe Leven NV (ECL) den e proximo simannan. E comunicado di prensa ta continua cu CBCS lo sigui planifica e escenario aki conhuntamente cu e gobiernonan di Corsou y Sint Maarten y cu ‘naturalmente lo mester analisa tambe con pa trata e entidadnan sano di e grupo di Ennia (…)’. Den e cuadro aki, CBCS ta menciona tambe Ennia Caribe Schade (Aruba) N.V. y Ennia Caribe Leven (Aruba) N.V.

Loke ta trata e entidadnan Arubano di Ennia, BCA ta remarca cu permiso previo di BCA ta necesario, prome cu por tuma cualkier decision legal riba e entidadnan aki.

BCA tin e deber di garantisa e stabilidad di e institucionnan bou di su supervision y lo no duda pa tuma medidanan – si ta necesario – pa proteha e interes di e aseguradonan di e entidadnan Arubano di Ennia, ni lo duda pa actua inmediatamente contra partidonan cu ta actua sin permiso previo di BCA al respecto di e entidadnan Arubano di Ennia.

Aruba, 11 di october 2023

Lesa den PDF:

Comunicado di prensa - Clarificatie ten aanzien van het persbericht van de CBCS inzake de Herstructurering ENNIA van 7 oktober 2023 (PA).pdf