Announcement regarding Fides Rae Insurance Company N.V.

BEKENDMAKING


Ingevolge artikel 14b lid 2 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82) (Ltv) deelt de Centrale Bank van Aruba hierbij mede dat zij op 25 september 2018 schriftelijke toestemming ex artikel 14a lid 1 sub a van de Ltv heeft verleend aan Martijn Mahieu voor het verwerven en houden van een gekwalificeerde deelneming van 100 percent van de aandelen in Fides Rae Insurance Company N.V.


Oranjestad, 4 oktober 2018